Inschrijven en schoolbezoek

OPEN DEUR MET WELKOM SITE met tekstkopie

Met uw oogappel gaan wij in de Eik:

SAMEN  LEREN ACTIEF ONTDEKKEN

Hoe we dit CONCREET doen kan u verder ACTIEF LEREND gaan ONTDEKKEN op deze site.

Uiteraard hebben wij u nog veel meer te tonen en te vertellen.

Daarom bieden wij u steeds de mogelijkheid om de school te bezoeken. Wij maken altijd tijd voor u vrij.

Geprikkeld, geïnteresseerd of nieuwsgierig!

Dan kan u, vrijblijvend, gebruik maken van één van onderstaande bezoekmogelijkheden. 

KIJKDAG 24-8

INFODAG

flip voor meer info

INFODAG - concept

U schrijft in via het formulier.

Vervolgen nemen wij contact met u op om een exact uur af te spreken. U krijgt een algemene uitleg en rondleiding.

Aansluitend stelt de juf haar klaswerking voor.

AA

A

Om praktische redenen vragen wij u om op voorhand in te schrijven via onderstaand formulier

Invalid Email
Invalid Number

INFOMOMENT

op maat

flip voor meer info

INFOMOMENT  - concept

Tijdens het infomoment op maat krijgt u van ons een individuele V.I.P-rondleiding. U schrijft in via het formulier. Vervolgen nemen wij contact met u op en maken een afspraak wanneer het u het best past. Aansluitend stelt de juf haar werking voor. 

A

 

U kan niet aanwezig zijn

op onze opendeurdag van 10/03.

Geen probleem!

Vraag een infomoment op maat aan.

Om praktische redenen vragen wij u om, via onderstaand formulier, uw INFOMOMENT OP MAAT aan te vragen.

Invalid Email
Invalid Number

U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de directeur.

Tijdens of na de werkuren, 's avonds, tijdens vakanties of in het weekend.
Alles is mogelijk!

OP AFSPRAAK

flip voor meer info

OP AFSPRAAK - concept

Voor al uw andere vragen en voor een schoolbezoek. U krijgt u van ons een individuele V.I.P-rondleiding.  Aansluitend stelt de juf haar werking voor. 

AA

A

Om een AFSRPAAK te maken vragen wij u om telefonisch contact op te nemen via Bs De Eik 012/67.24.40 of via Stéphan Jans 0475.29.44.54 (directeur)

INSCHRIJVEN: HOE EN WANNEER?

Naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Een school kan kiezen voor een instapklasje voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. Of voor kleuters van 2,5 en 3 jaar in hetzelfde klasje. De school beschikt ook over een aantal uren voor kinderverzorging in de kleuterklas.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

naar de kleuterklaskopie

Vooraf inschrijven en tijdig informeren.

Vergeet niet om je kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens in onze school.

Wacht niet te lang om je al te informeren bij ons.

Zindelijkheid.

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool.

Een school mag wel van jou verwachten dat je aan de zindelijkheid van je kind werkt. Met vragen over zindelijkheidstraining kan je terecht bij KIND EN GEZIN - zindelijkheid.

Niet verplicht, wel een aanrader.

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is je 5-jarige kleuter wel leerplichtig.

Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

Hoe inschrijven en wat meebrengen?

Om in te schrijven maak je een afspraak en breng je volgende documenten mee:

Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Wat vraagt de school nog?

De school vraagt het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de eID of de isi+-kaart. Met dat nummer controleert de overheid:

  • Of alle kinderen tussen 6 en 18 jaar aan de leerplicht voldoen
  • Of je kind al in een andere school ingeschreven is

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.

Als je je kind inschrijft in het officieel onderwijs, vraagt de school ook om te kiezen of je kind een van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer zal volgen.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de nieuwe school.

Welke informatie krijg ik van de school?

Als je je kind inschrijft in onze school, krijg je heel wat informatie:

Dag- en weekverloop in de school, schoolkosten, leerlingenvervoer, voor- en naschoolse opvang, schoolbestuur, opvoedingsproject, CLB waar de school mee samenwerkt, manier waarop de school het oudercontact organiseert, ...

Een basisschool kan deze informatie opnemen in het schoolreglement of ze kan die meedelen in een afzonderlijk document. Een school voor secundair onderwijs moet deze informatie opnemen in haar schoolreglement.

Zeker ingeschreven?

Wil je graag een bewijs van inschrijving? Vraag er gerust naar tijdens het inschrijfgesprek op school.

Gescheiden ouders

Het beste is dat jullie je kind samen komen inschrijven op school. Kan er maar 1 ouder gaan? Dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als de school weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, moet ze de inschrijving weigeren.

Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo'n inschrijving weigeren.

Overstappen van een andere school

Als je kind ingeschreven is in een andere school, dan kan je nog veranderen van school. Natuurlijk wel op voorwaarde dat er plaats is in in onze school. Veranderen kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan ons dat je kind al eerder ingeschreven was. Wij brengen de oude school op de hoogte van de schoolverandering. Let wel op! Voorafgaand aan de eventuele inschrijving is er een intakegesprek om de zorgvraag/noden te bespreken en na te gaan in welke mate wij hierop een antwoord kunnen geven.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op school!

Of via de website van

GO! Next De Eik 

Zonneveldweg 9 3830 Wellen
012 672440
bs.wellen@bsdeeikwellen.be
SAMEN
LEREN
ACTIEF
ONTDEKKEN