U HEBT NOOD AAN OPVANG

Klare afspraken maken goede vrienden!  TE RESPECTEREN

Zieke kinderen blijven thuis.

Ouders die niet moeten werken of een alternatief hebben MOETEN hun kinderen dus thuis zelf opvangen. Wij rekenen op uw correctheid en burgerzin.

Welke kinderen vangen we WEL op?
Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart.

Kinderen die het thuis moeilijk hebben (kwetsbare gezinnen). DAN NEEMT U TELEFONISCH CONTACT MET DE DIRECTEUR OP VIA O475294454. WIJ GAAN MET U IN DIALOOG, mits gegronde reden kunnen  alsnog uw kind toelaten in de Noodopvang.

Wat betekent dit voor onze school, zolang het lukt?

Voor en na de schooluren (van 07.00 uur tot 08.15 uur en van 15.35 uur tot 19.00) wordt de opvang georganiseerd door het Appeltje . Dit is betalend.. De opvang vindt plaats in de kleuterblok. U zet uw kind af aan de deur en haalt uw kind op aan de deur. U komt niet binnen.

Tijdens de schooluren (van 08.15 tot 15.35 uur) wordt de opvang gratis georganiseerd door de school.

De opvang van de leerlingen tijdens de schooluren (kleuter en lager) vindt  enkel plaats in het hoofdgebouw.

Toegang tot de school gebeurt enkel via de grote speelplaats.

 

Eveneens belangrijke afspraken te respecteren:
Indien er een wijziging is in uw geplande opvang verwittigt u eerst altijd de directeur telefonisch via 0475294454 (niet via mail of bericht)
Indien u geen nood aan opvang bevestigd hebt, maar toch uw kind wil sturen, verwittigt u eerst altijd de directeur telefonisch via 0475294454 (niet via mail of bericht)
Meet voor het naar school brengen de temperatuur van uw kind en ook ’s avonds na het thuiskomen. Vanaf 37,5 graden houdt u het kind thuis. Wij contacteren u dan ook om het te komen halen.

Om onze opvang praktisch en veilig te kunnen organiseren en optimaal af te stemmen op het aantal aanwezige leerlingen IS HET VERPLICHT u om via onderstaande tegels zeker vooraf in te schrijven. Indien u niet inschrijft gaan wij er vanuit dat u geen nood hebt aan opvang.

U hebt de mogelijkheid om per dag uw nood aan opvang te laten weten. U krijgt een bevestiging per mail. U kan uw antwoord nog steeds aanpassen door in de bevestigingsmail op de link te klikken. Tevens kan u ook aanduiden of u van de buitenschoolse opvang  gebruik wenst te maken.

GELIEVE EVENEENS VOOR ELK KIND VAN HET GEZIN, IN DE EIK OP SCHOOL, EEN AFZONDERLIJK FORMULIER IN TE VULLEN.

Wij vragen een attest van de werkgever, als u nood aan opvang hebt.

BEVESTIG UW NOOD AAN OPVANG

GO! Next De Eik 

Zonneveldweg 9 3830 Wellen
012 672440
bs.wellen@bsdeeikwellen.be
SAMEN
LEREN
ACTIEF
ONTDEKKEN