Schooluren

original_1008552514

Organisatie van de schooluren

Zowel voor het kleuter - als lager onderwijs beginnen de lessen op 8.30 uur.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen de lessen om 15.20.

Op woensdag eindigen de lessen om 12.15 uur.

Voormiddag is er een pauze van 10.20 uur tot 10.35 uur, namiddag wordt er een pauze van 14.15 uur tot 14.30 uur  voorzien.

Voor het kleuteronderwijs duurt de middagpauze van 11.40 uur tot 12.50 uur, voor het lager onderwijs van 12.15 uur tot 13.25 uur.

Op tijd naar school

Om de effectieve leertijd zo optimaal mogelijk te benutten vragen wij om uw oogappel op tijd naar school te brengen.

Op deze wijze kan de leerkracht in alle rust en zonder onderbroken te worden de les kwaliteitsvol starten.

Web

Opvang voor en na de lesuren

Een kwartier voor de aanvang van de lessen (van 8.15 uur tot 8.30 uur) en een kwartier na het beëindigen van de lessen (van 15.20 uur tot 15.35 uur, op woensdag van 12.15 uur tot 12.30 uur) zorgt de school voor de opvang van de leerlingen.

ALLE leerlingen die voor 8.15 uur en na 15.35 uur aanwezig zijn op school moeten, tegen betaling, naar de opvang.

Er is op school opvang voorzien via vzw Het Appeltje. De opvang is gevestigd op schooldomein.

GO! Next De Eik 

Zonneveldweg 9 3830 Wellen
012 672440
bs.wellen@bsdeeikwellen.be
SAMEN
LEREN
ACTIEF
ONTDEKKEN