Schoolreglement

KLARE
AFSPRAKEN
MAKEN
GOEDE
VRIENDEN
 
Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen.
Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het
schoolreglement te respecteren.
Beste Ouders,
De directie en de leerkrachten stellen alles in het werk om uw kind(eren) de beste basisvorming te geven, want voor hen is alleen het beste goed genoeg.
Wij willen hen maximale kansen geven om zich volledig te ontplooien.
Daarom rekenen wij op een goede samenwerking met u, die de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw
kind(eren) draagt.
Wij hopen dat u hen aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefsleutels na te leven.
Via het schoolreglement dat vrij uitgebreid is willen wij u maximaal informeren over werkwijze en leefsleutels van "De Eik".
Dag leerling van "De Eik",
Om in de school het studeren vlot te laten verlopen wordt er gehandeld volgens het schoolreglement.
Ook bij jouw thuis gelden vast een aantal regels : je papa en mama willen bijvoorbeeld niet dat je met vieze moddervoeten binnenkomt en als je na schooltijd bij een vriendje gaat spelen laat je dat het best even weten, en misschien is ook één van deze regels dat je mama elke woensdag je lievelingsgerecht klaar maakt.
Elk gezin heeft zo z'n regels. Dat geldt ook voor een school.
In een school ga je eigenlijk een contract aan : de school verbindt er zich toe om je te onderwijzen en op te voeden, jij verbindt je ertoe de schoolregels te volgen.
Die regels staan in het schoolreglement. Zo weet u precies wat mag en niet mag.

GO! Next De Eik 

Zonneveldweg 9 3830 Wellen
012 672440
bs.wellen@bsdeeikwellen.be
SAMEN
LEREN
ACTIEF
ONTDEKKEN